Tel: Tel: 6623 2091  e-mail: e-mail: jojofunny@hotmail.com.hk  

本店叫JoJoFunny意思係希望每個到過本店的客人都可以將有趣同快樂帶走😊

 

🎯JoJoFunny會提供最優質的銷售服務本店用全港獨有萬能格

 

並非好似一般格仔舖用木格或者透明膠格萬用格自由度大可以提供多種大細及形狀

 

JoJoFunny採用全新『百變格』作租格 , 與傳統木格或透明膠格大不相同👍

×