Tel: Tel: +852 63029212  whatsapp: Fax: +852 23226252  e-mail: e-mail: tony.dytechnology@gmail.com  
DONG YUEN COMPANY
 
 
Hong Kong
 
Room 610B, 6/F., Wah Shing Industrial Building,
 
18 Cheung Shun Street,
 
Cheung Sha Wan,
 
Kowloon, Hong Kong.
 
 
Tel : +852 6302-9212
 
 
China
 
Room 1008, Block B, Xin Zhou Garden,
 
Futain, Shenzhen City, Guangdong Province, China.
 
 
Website
 
www.dongyuencompany.com
 
 
E-mail
 
tony.dytechnology@gmail.com
 
 
×